• icon-check-order Điểm giao dịch
  • icon-check-order Kiểm tra đơn hàng
  • icon-check-order Kiếm tiền Online
  • icon-support Hỗ trợ
  • User
  • Lấy mã ưu đãi
image
B30 12T
300.000đ - 360 ngày
100 phút gọi di động nội mạng VinaPhone
100 SMS nội mạng VinaPhone
300 MB (vượt gói 75đ/50KB)
Chỉ áp dụng cho thuê bao đang sử dụng gói B30 thực hiện nâng chu kỳ gói cước.
Thông tin chi tiết

1. Ưu đãi gói cước
- 100 phút gọi di động nội mạng VinaPhone
- 100 SMS nội mạng VinaPhone
- 300 MB (vượt gói 75đ/50KB)

2. Điều kiện đăng ký gói cước
- Chỉ áp dụng cho thuê bao đang sử dụng gói B30 thực hiện nâng chu kỳ gói cước..

3. Gia hạn gói cước
Gói cước tự động gia hạn. 

Gói cước cùng loại