• icon-check-order Điểm giao dịch
  • icon-check-order Kiểm tra đơn hàng
  • icon-check-order Kiếm tiền Online
  • icon-support Hỗ trợ
  • User
  • Lấy mã ưu đãi
image
B30 3T
75.000đ - 90 ngày
100 phút gọi di động nội mạng VinaPhone
100 SMS nội mạng VinaPhone
300 MB (vượt gói 75đ/50KB)
Chỉ áp dụng cho thuê bao đang sử dụng gói B30 thực hiện nâng chu kỳ gói cước.
Thông tin chi tiết

1. Ưu đãi gói cước
- 100 phút gọi di động nội mạng VinaPhone
- 100 SMS nội mạng VinaPhone
- 300 MB (vượt gói 75đ/50KB)

2. Điều kiện đăng ký gói cước
- Chỉ áp dụng cho thuê bao đang sử dụng gói B30 thực hiện nâng chu kỳ gói cước..

3. Gia hạn gói cước
- Gia hạn gói cước: Tự động gia hạn. 

Gói cước cùng loại