• icon-check-order Điểm giao dịch
  • icon-check-order Kiểm tra đơn hàng
  • icon-check-order Kiếm tiền Online
  • icon-support Hỗ trợ
  • User
  • Lấy mã ưu đãi
image
D30G 3T
230.000đ
1GB dung lượng tốc độ cao/ngày. Hết dung lượng dừng truy cập.
Thông tin chi tiết

1. Ưu đãi gói cước
- 1GB dung lượng tốc độ cao/ngày. Hết dung lượng dừng truy cập. 

2. Điều kiện đăng ký gói cước
- Thuê bao trả trước theo danh sách

3. Gia hạn gói cước
- Gói cước tự động gia hạn (Nếu tài khoản không đủ tiền để gia hạn, gói cước sẽ tự hủy)

Gói cước cùng loại