• icon-check-order Điểm giao dịch
  • icon-check-order Kiểm tra đơn hàng
  • icon-check-order Kiếm tiền Online
  • icon-support Hỗ trợ
  • User
  • Lấy mã ưu đãi
image
D7
7.000đ
1.2GB dung lượng tốc độ cao (hết dung lượng ưu đãi tính cước theo lưu lượng sử dụng).
Thông tin chi tiết

1. Ưu đãi gói cước
- 1.2 GB dung lượng tốc độ cao.

2. Điều kiện đăng ký gói cước
- Thuê bao trả trước theo danh sách

3. Gia hạn gói cước
- Gói cước tự động gia hạn (Nếu tài khoản không đủ tiền để gia hạn, gói cước sẽ tự hủy)

Gói cước cùng loại