• icon-check-order Điểm giao dịch
  • icon-check-order Kiểm tra đơn hàng
  • icon-check-order Kiếm tiền Online
  • icon-support Hỗ trợ
  • User
  • Lấy mã ưu đãi
image
ECO99
99.000đ - 30 ngày
Miễn phí các cuộc gọi di động nội mạng Vinaphone dưới 10 phút (tối đa 1.000 phút)
Miễn phí 99 phút gọi ngoại mạng.
Chu kỳ sử dụng gói: 18 tháng
Thông tin chi tiết

1. Ưu đãi gói cước
- Miễn phí các cuộc gọi di động nội mạng Vinaphone dưới 10 phút (tối đa 1.000 phút)
- 99 phút gọi ngoại mạng.

2. Thời gian cam kết
- Thời gian cam kết sử dụng gói cước: 18 tháng

3. Quy định sử dụng gói cước
- Phần cước nằm ngoài gói sẽ được tính cước theo quy định hiện hành.
- Thời hạn sử dụng ưu đãi gói cước: tính theo tháng dương lịch. Gói cước có hiệu lực ngay khi đăng ký thành công và tự động gia hạn.
- Chu kỳ tính cước: Tính theo chu kỳ tháng dương lịch
+ Đăng ký trước ngày 16 của tháng, tính nguyên giá gói
+ Đăng ký từ ngày 16 đến cuối tháng, tính 50% giá gói.
- Hủy gói cước tính 100% giá gói.

Gói cước cùng loại
- 7GB Data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)
- 2.000 phút gọi di động nội mạng VinaPhone
- 150 phút gọi di động ngoại mạng

169,000đ/30 ngày

- 8GB Data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)
- 2.000 phút gọi di động nội mạng VinaPhone
- 250 phút gọi di động ngoại mạng

199,000đ/30 ngày

4.000 phút gọi nội mạng Vinaphone
300 phút ngoại mạng
1.000 SMS nội mạng Vinaphone
4GB/ngày
Thời gian cam kết sử dụng gói cước: 18 tháng

350,000đ/30 ngày

Miễn phí các cuộc gọi di động nội mạng Vinaphone dưới 10 phút (tối đa 1.000 phút)
169 SMS nội mạng VNP
169 phút ngoại mạng
Chu kỳ sử dụng gói: 18 tháng

169,000đ/30 ngày

Miễn phí các cuộc gọi di động nội mạng Vinaphone dưới 10 phút (tối đa 1.000 phút)
Thời gian cam kết sử dụng gói cước: 18 tháng

69,000đ/30 ngày

2.000 phút gọi di động nội mạng Vinaphone
300 phút ngoại mạng
10GB/ngày
Thời gian cam kết sử dụng gói cước: 18 tháng

249,000đ/30 ngày