image
Fhappy 6T
245.000đ
- 1000 phút gọi nội mạng VinaPhone
- 2Gb/ngày
- 6 chu kỳ, mỗi chu kỳ 30 ngày kể từ thời điểm kích hoạt thành công
- Không áp dụng cho thuê bao phát triển mới sau ngày 15/11/2018.
Thông tin chi tiết

Quy định về sử dụng gói cước:
·    Đăng ký gói cước:
     Qua Web

     Qua SMS (cú pháp DK_FHAPPY_6T gửi 900)
·    Hủy gói cước:
    Qua Web
    Qua SMS (cú pháp HUY_ FHAPPY gửi 900)
-    Tra cứu: Qua SMS:
Lưu lượng thoại/sms: TRACUU_ FHAPPY gửi 900
Tra cứu data: DATA gửi 888 Thuê bao phải còn Tài khoản chính tối thiểu theo quy định đủ để gọi, nhắn tin, truy cập GPRS và còn thời hạn sử dụng. Trong chu kỳ 3T/6T/12T nếu khách hàng hủy/chuyển đổi gói cước thì số tiền thu trước sẽ không được hoàn trả hay khấu trừ cho bất kỳ phát sinh cước nào của thuê bao (nếu có). Nếu muốn chuyển đổi sang gói khác phải hủy gói 3T/6T/12T trước.

Thời hạn sử dụng:
6 chu kỳ, mỗi chu kỳ 30 ngày kể từ thời điểm kích hoạt thành công.
Giá cước: 245.000đ/gói chu kỳ 6 tháng (Giá cước đã bao gồm VAT)

Gói cước cùng loại
- 1000 phút gọi nội mạng VinaPhone
- 2Gb/ngày
- Không áp dụng cho thuê bao phát triển mới sau ngày 15/11/2018.
49.000đ/tháng
- 1500 phút gọi nội mạng VinaPhone
- 60 phút gọi ngoại mạng
- 3Gb/ngày.
- Không áp dụng cho thuê bao phát triển mới sau ngày 15/11/2018.
79.000đ/tháng
- 1000 phút gọi nội mạng VinaPhone
- 2Gb/ngày
- 3 chu kỳ, mỗi chu kỳ 30 ngày kể từ thời điểm kích hoạt thành công.
- Không áp dụng cho thuê bao phát triển mới sau ngày 15/11/2018.
118.000đ/Lượt
- 1500 phút gọi nội mạng VinaPhone
- 60 phút gọi ngoại mạng
- 3Gb/ngày
- Không áp dụng cho thuê bao phát triển mới sau ngày 15/11/2018.
- 3 chu kỳ, mỗi chu kỳ 30 ngày kể từ thời điểm kích hoạt thành công
190.000đ/Lượt
- 1500 phút gọi nội mạng VinaPhone
- 60 phút gọi ngoại mạng
- 3Gb/ngày
- Không áp dụng cho thuê bao phát triển mới sau ngày 15/11/2018.
- 6 chu kỳ, mỗi chu kỳ 30 ngày kể từ thời điểm kích hoạt thành công.
395.000đ/Lượt
- 1000 phút gọi nội mạng VinaPhone
- 2Gb/ngày
- 12 chu kỳ, mỗi chu kỳ 30 ngày kể từ thời điểm kích hoạt thành công
- Không áp dụng cho thuê bao phát triển mới sau ngày 15/11/2018.
490.000đ/Lượt
ĐƯỢC CHỨNG NHẬN
Hotline
Hotline
Scroll To Top