• icon-check-order Điểm giao dịch
  • icon-check-order Kiểm tra đơn hàng
  • icon-check-order Kiếm tiền Online
  • icon-support Hỗ trợ
  • User
  • Lấy mã ưu đãi
image
HOME 2 DB
170.000đ
Ưu đãi sử dụng
- Tốc độ tối đa trong nước: 150 Mbps
- Miễn Phí modem Wifi
- Địa chỉ IP: Động
Khuyến mại
- Đóng 6 tháng sử dụng 7 tháng
- Đóng 12 tháng sử dụng 15 tháng
* Áp dụng theo vùng
Thông tin chi tiết

Ưu đãi sử dụng
- Tốc độ tối đa trong nước: 150 Mbps
- Miễn Phí modem Wifi
- Địa chỉ IP: Động
Khuyến mại tại Phú Yên
- Đóng 6 tháng dùng 7 tháng
- Đóng 12 tháng dùng 15 tháng
* Áp dụng theo từng địa bàn

 

Gói cước cùng loại
Tốc độ tối đa trong nước: 40 Mbps
Miễn Phí modem Wifi

1,080,000đ/6 tháng

Tốc độ tối đa trong nước: 80 Mbps
Miễn Phí modem Wifi
Địa chỉ IP: Động

990,000đ/6 tháng

Tốc độ tối đa trong nước: 120 Mbps
Miễn Phí modem Wifi

1,080,000đ/6 tháng

Tốc độ tối đa trong nước: 120 Mbps
Miễn Phí modem Wifi

1,260,000đ/6 tháng

Tốc độ tối đa trong nước: 150 Mbps
Miễn Phí modem Wifi + 01 Wifi Mesh (thiết bị khuếch đại tín hiệu Wifi)

1,320,000đ/6 tháng

Tốc độ tối đa trong nước: 150 Mbps
Miễn Phí modem Wifi + 01 Wifi Mesh (thiết bị khuếch đại tín hiệu Wifi)

1,470,000đ/6 tháng