• icon-check-order Điểm giao dịch
  • icon-check-order Kiểm tra đơn hàng
  • icon-check-order Kiếm tiền Online
  • icon-support Hỗ trợ
  • User
  • Lấy mã ưu đãi
image
Home 3_DB (6T)
1.540.000đ
Chỉ còn: 1.140.000đ
- Tốc độ trong nước tối đa: 200Mbps
- Tốc độ quốc tế tối đa: 35Mbps
- Thiết bị Wifi Mesh: 01 bộ
- Địa chỉ IP: động
Khuyến mại
- Đóng 6 tháng dùng 7 tháng
Thông tin chi tiết

- Tốc độ trong nước tối đa: 200Mbps
- Tốc độ quốc tế tối đa: 35Mbps
- Thiết bị Wifi Mesh: 01 bộ
- Địa chỉ IP: động

Khuyến mại

- Đóng 6 tháng dùng 7 tháng

Gói cước cùng loại
Tốc độ tối đa trong nước: 40 Mbps
Miễn Phí modem Wifi

1,080,000đ/6 tháng

Tốc độ tối đa trong nước: 80 Mbps
Miễn Phí modem Wifi
Địa chỉ IP: Động

990,000đ/6 tháng

Tốc độ tối đa trong nước: 120 Mbps
Miễn Phí modem Wifi

1,080,000đ/6 tháng

Tốc độ tối đa trong nước: 120 Mbps
Miễn Phí modem Wifi

1,260,000đ/6 tháng

Tốc độ tối đa trong nước: 150 Mbps
Miễn Phí modem Wifi + 01 Wifi Mesh (thiết bị khuếch đại tín hiệu Wifi)

1,320,000đ/6 tháng

Tốc độ tối đa trong nước: 150 Mbps
Miễn Phí modem Wifi + 01 Wifi Mesh (thiết bị khuếch đại tín hiệu Wifi)

1,470,000đ/6 tháng