• icon-check-order Điểm giao dịch
  • icon-check-order Kiểm tra đơn hàng
  • icon-check-order Kiếm tiền Online
  • icon-support Hỗ trợ
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
image
Home 4 Super (Ngoại trừ nội thành HNI,HCM và HPG)
1.440.000đ
Tốc độ tối đa trong nước: 150 Mbps
Miễn Phí modem Wifi + 02 Wifi Mesh (thiết bị khuếch đại tín hiệu Wifi)
Thông tin chi tiết

1. Ưu đã gói cước:
- Tốc độ tối đa trong nước: 150 Mbps
- Miễn Phí modem Wifi + 02 Wifi Mesh (thiết bị khuếch đại tín hiệu Wifi)

2. Địa bàn áp dụng
- Hải Phòng, nội thành Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh:  1.674.000 VNĐ
- Toàn quốc trừ Hải Phòng, nội thành Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh: 1.440.000 VNĐ

Gói cước cùng loại
Tốc độ tối đa trong nước: 80 Mbps
Miễn Phí modem Wifi
1,020,000đ/6 tháng - 6 %

1,080,000 đ /6 tháng

Tốc độ tối đa trong nước: 80 Mbps
Miễn Phí modem Wifi
1,122,000đ/6 tháng - 11 %

1,260,000 đ /6 tháng

Home 3 1 mesh 100mb
1,320,000đ/6 tháng - 14 %

1,540,000 đ /6 tháng

Tốc độ tối đa trong nước: 100 Mbps
Miễn Phí modem Wifi + 01 Wifi Mesh (thiết bị khuếch đại tín hiệu Wifi)

1,320,000đ/6 tháng

Tốc độ tối đa trong nước: 100 Mbps
Miễn Phí modem Wifi + 01 Wifi Mesh (thiết bị khuếch đại tín hiệu Wifi)

1,470,000đ/6 tháng

Tốc độ tối đa trong nước: 150 Mbps
Miễn Phí modem Wifi + 02 Wifi Mesh (thiết bị khuếch đại tín hiệu Wifi)

1,674,000đ/6 tháng