• icon-check-order Điểm giao dịch
  • icon-check-order Kiểm tra đơn hàng
  • icon-check-order Kiếm tiền Online
  • icon-support Hỗ trợ
  • User
  • Lấy mã ưu đãi
image
Home 4 Super (Nội thành HNI,HCM và HPG)
1.674.000đ
Tốc độ tối đa trong nước: 250 Mbps
Miễn Phí modem Wifi + 02 Wifi Mesh (thiết bị khuếch đại tín hiệu Wifi)
Thông tin chi tiết

1. Ưu đã gói cước:
- Tốc độ tối đa trong nước: 250 Mbps
- Miễn Phí modem Wifi + 02 Wifi Mesh (thiết bị khuếch đại tín hiệu Wifi)

2. Địa bàn áp dụng
- Hải Phòng, nội thành Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh:  1.674.000 VNĐ
- Toàn quốc trừ Hải Phòng, nội thành Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh: 1.440.000 VNĐ

Gói cước cùng loại
Tốc độ tối đa trong nước: 40 Mbps
Miễn Phí modem Wifi

1,080,000đ/6 tháng

Tốc độ tối đa trong nước: 80 Mbps
Miễn Phí modem Wifi
Địa chỉ IP: Động

990,000đ/6 tháng

Tốc độ tối đa trong nước: 120 Mbps
Miễn Phí modem Wifi

1,080,000đ/6 tháng

Tốc độ tối đa trong nước: 120 Mbps
Miễn Phí modem Wifi

1,260,000đ/6 tháng

Tốc độ tối đa trong nước: 150 Mbps
Miễn Phí modem Wifi + 01 Wifi Mesh (thiết bị khuếch đại tín hiệu Wifi)

1,320,000đ/6 tháng

Tốc độ tối đa trong nước: 150 Mbps
Miễn Phí modem Wifi + 01 Wifi Mesh (thiết bị khuếch đại tín hiệu Wifi)

1,470,000đ/6 tháng