• icon-check-order Điểm giao dịch
  • icon-check-order Kiểm tra đơn hàng
  • icon-check-order Kiếm tiền Online
  • icon-support Hỗ trợ
  • User
  • Lấy mã ưu đãi
image
Home Net
600.000đ
Tốc độ tối đa trong nước 300 Mbps.
Tốc độ quốc tế tối thiểu 2Mbps.
Ưu tiên tốc độ 400Mbps vào các game thông dụng.
Thông tin chi tiết

- Tốc độ tối đa trong nước 300 Mbps.

- Tốc độ quốc tế tối thiểu 2Mbps.

- Ưu tiên tốc độ 400Mbps vào các game thông dụng.

Miễn Phí modem Wifi

Miễn phí lắp đặt

Khuyến mại

- Đóng 6 tháng tặng thêm 1 tháng dùng 7 tháng

- Đóng 12 tháng tặng thêm 3 tháng dùng 15 tháng

Gói cước cùng loại
Tốc độ tối đa trong nước: 40 Mbps
Miễn Phí modem Wifi

1,080,000đ/6 tháng

Tốc độ tối đa trong nước: 80 Mbps
Miễn Phí modem Wifi
Địa chỉ IP: Động

990,000đ/6 tháng

Tốc độ tối đa trong nước: 120 Mbps
Miễn Phí modem Wifi

1,080,000đ/6 tháng

Tốc độ tối đa trong nước: 120 Mbps
Miễn Phí modem Wifi

1,260,000đ/6 tháng

Tốc độ tối đa trong nước: 150 Mbps
Miễn Phí modem Wifi + 01 Wifi Mesh (thiết bị khuếch đại tín hiệu Wifi)

1,320,000đ/6 tháng

Tốc độ tối đa trong nước: 150 Mbps
Miễn Phí modem Wifi + 01 Wifi Mesh (thiết bị khuếch đại tín hiệu Wifi)

1,470,000đ/6 tháng