• icon-check-order Điểm giao dịch
  • icon-check-order Kiểm tra đơn hàng
  • icon-check-order Kiếm tiền Online
  • icon-support Hỗ trợ
  • User
  • Lấy mã ưu đãi
image
Home Net
600.000đ
Tốc độ tối đa trong nước 300 Mbps
Thông tin chi tiết

Ưu đãi sử dụng

- Tốc độ tối đa trong nước 300 Mbps.

- Tốc độ quốc tế tối thiểu 2Mbps.

- Ưu tiên tốc độ 400Mbps vào các game thông dụng.

Miễn Phí modem Wifi

Miễn phí lắp đặt

Khuyến mại

- Đóng 6 tháng tặng thêm 1 tháng dùng 7 tháng

- Đóng 12 tháng tặng thêm 3 tháng dùng 15 tháng

Gói cước cùng loại
Tốc độ tối đa trong nước: 40 Mbps
Miễn Phí modem Wifi

1,080,000đ/6 tháng

Tốc độ tối đa trong nước: 80 Mbps
Miễn Phí modem Wifi
Địa chỉ IP: Động

990,000đ/6 tháng

Tốc độ tối đa trong nước: 120 Mbps
Miễn Phí modem Wifi

1,080,000đ/6 tháng

Tốc độ tối đa trong nước: 120 Mbps
Miễn Phí modem Wifi

1,260,000đ/6 tháng

Tốc độ tối đa trong nước: 150 Mbps
Miễn Phí modem Wifi + 01 Wifi Mesh (thiết bị khuếch đại tín hiệu Wifi)

1,320,000đ/6 tháng

Tốc độ tối đa trong nước: 150 Mbps
Miễn Phí modem Wifi + 01 Wifi Mesh (thiết bị khuếch đại tín hiệu Wifi)

1,470,000đ/6 tháng