• icon-check-order Điểm giao dịch
  • icon-check-order Kiểm tra đơn hàng
  • icon-check-order Kiếm tiền Online
  • icon-support Hỗ trợ
  • User
  • Lấy mã ưu đãi
image
Home TV2 (Áp dụng tại Vĩnh Phúc) 12T
2.280.000đ - 12 tháng
Tốc độ tối đa trong nước: 120 Mbps
Gói truyền hình MyTV gồm 180 kênh truyền hình
Thông tin chi tiết

1.Ưu đãi sử dụng

- Tốc độ tối đa trong nước: 120 Mbps

- Gói truyền hình MyTV gồm 180 kênh truyền hình

- Miễn Phí modem Wifi

- Địa chỉ IP: Động

2.Giá gói cước

-  Tại tỉnh Vĩnh Phúc (Không STB): 2.280.000 đ

-  Tại tỉnh Vĩnh Phúc (Có STB): 2.700.000 đ

3. Khuyến mại

- Đóng 12 tháng dùng 16 tháng

Gói cước cùng loại
Đường truyền Internet 150Mbps
Gói truyền hình MyTV (App) nâng cao 180 kênh. Danh sách gói kênh truyền hình MyTV
Gói phim Galaxy cao cấp, miễn phí gói HBO GO

1,434,000đ/7 tháng

Đường truyền Internet tốc độ 100Mbps
180 kênh truyền hình MyTV
Trang bị 01 Wifi Mesh 5
Dịch vụ bảo mật Internet GreenNet

1,230,000đ/7 tháng

Đường truyền Internet tốc độ 150Mbps
180 kênh truyền hình MyTV
Trang bị 01 Wifi Mesh 5
Dịch vụ bảo mật Internet GreenNet

1,380,000đ/7 tháng

Đường truyền Internet tốc độ 150Mbps
180 kênh truyền hình MyTV
Trang bị 01 Wifi Mesh 5
Dịch vụ bảo mật Internet GreenNet

1,620,000đ/7 tháng

Đường truyền Internet tốc độ 200Mbps
180 kênh truyền hình MyTV
Trang bị 01 Wifi Mesh 5
Dịch vụ bảo mật Internet GreenNet

1,554,000đ/7 tháng

Đường truyền Internet tốc độ 200Mbps
180 kênh truyền hình MyTV
Trang bị 01 Wifi Mesh 5
Dịch vụ bảo mật Internet GreenNet

1,794,000đ/7 tháng