• icon-check-order Điểm giao dịch
  • icon-check-order Kiểm tra đơn hàng
  • icon-check-order Kiếm tiền Online
  • icon-support Hỗ trợ
  • User
  • Lấy mã ưu đãi
image
Home4 Super WIFI MESH gói 12T
2.880.000đ
- Tốc độ tối đa trong nước: 250 Mbps
- Tốc độ quốc tế tối thiểu : 35Mbps
- Miễn Phí modem Wifi + 02 WIFI Mesh
- Miễn phí hòa mạng.
Thông tin chi tiết

1. Ưu đãi sử dụng

- Tốc độ tối đa trong nước: 250 Mbps

- Tốc độ quốc tế tối thiểu : 35Mbps

- Miễn Phí modem Wifi + 02 WIFI Mesh

2. Giá gói cước:

- Giá gói 12 tháng: 2.880.000 đ (đã có VAT)

3. Khuyến mại: 

- Miễn phí hòa mạng. 

Tặng thêm 03 tháng sử dụng, tổng thời gian sử dụng lên đến 15 tháng

Gói cước cùng loại
Tốc độ tối đa trong nước: 40 Mbps
Miễn Phí modem Wifi

1,080,000đ/6 tháng

Tốc độ tối đa trong nước: 80 Mbps
Miễn Phí modem Wifi
Địa chỉ IP: Động

990,000đ/6 tháng

Tốc độ tối đa trong nước: 120 Mbps
Miễn Phí modem Wifi

1,080,000đ/6 tháng

Tốc độ tối đa trong nước: 120 Mbps
Miễn Phí modem Wifi

1,260,000đ/6 tháng

Tốc độ tối đa trong nước: 150 Mbps
Miễn Phí modem Wifi + 01 Wifi Mesh (thiết bị khuếch đại tín hiệu Wifi)

1,320,000đ/6 tháng

Tốc độ tối đa trong nước: 150 Mbps
Miễn Phí modem Wifi + 01 Wifi Mesh (thiết bị khuếch đại tín hiệu Wifi)

1,470,000đ/6 tháng