• icon-check-order Điểm giao dịch
  • icon-check-order Kiểm tra đơn hàng
  • icon-check-order Kiếm tiền Online
  • icon-support Hỗ trợ
  • User
  • Lấy mã ưu đãi
image
THƯƠNG GIA 249
249.000đ - 30 ngày
2.000 phút gọi di động nội mạng Vinaphone
300 phút ngoại mạng
10GB/ngày
Thời gian cam kết sử dụng gói cước: 18 tháng
Thông tin chi tiết

1. Ưu đãi gói cước
- 2.000 phút gọi di động nội mạng Vinaphone.
- 300 phút ngoại mạng.
- 10GB data/ngày

2. Thời gian cam kết
- Thời gian cam kết sử dụng gói cước: 18 thán

3. Quy định sử dụng gói cước
- Phần cước nằm ngoài gói sẽ được tính cước theo quy định hiện hành.
- Thời hạn sử dụng ưu đãi gói cước: tính theo tháng dương lịch. Gói cước có hiệu lực ngay khi đăng ký thành công và tự động gia hạn.
- Chu kỳ tính cước: Tính theo chu kỳ tháng dương lịch
+ Đăng ký trước ngày 16 của tháng, tính nguyên giá gói
+ Đăng ký từ ngày 16 đến cuối tháng, tính 50% giá gói.
- Hủy gói cước tính 100% giá gói.

Gói cước cùng loại
- 7GB Data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)
- 2.000 phút gọi di động nội mạng VinaPhone
- 150 phút gọi di động ngoại mạng

169,000đ/30 ngày

- 8GB Data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)
- 2.000 phút gọi di động nội mạng VinaPhone
- 250 phút gọi di động ngoại mạng

199,000đ/30 ngày

4.000 phút gọi nội mạng Vinaphone
300 phút ngoại mạng
1.000 SMS nội mạng Vinaphone
4GB/ngày
Thời gian cam kết sử dụng gói cước: 18 tháng

350,000đ/30 ngày

4.000 phút gọi di động nội mạng Vinaphone
400 phút ngoại mạng
10 GB/ngày
500 SMS nội mạng
Thời gian cam kết sử dụng gói cước: 18 tháng

349,000đ/30 ngày

4.000 phút di động nội mạng Vinaphone
600 phút ngoại mạng
12 GB/ngày
500 SMS nội mạng
Thời gian cam kết sử dụng gói cước: 18 tháng

499,000đ/30 ngày