• icon-check-order Điểm giao dịch
  • icon-check-order Kiểm tra đơn hàng
  • icon-check-order Kiếm tiền Online
  • icon-support Hỗ trợ
  • User
  • Lấy mã ưu đãi
image
THƯƠNG GIA 349
349.000đ
4.000 phút gọi di động nội mạng Vinaphone
400 phút ngoại mạng
4GB/ngày
Thời gian cam kết sử dụng gói cước: 18 tháng
Thông tin chi tiết

1. Ưu đãi gói cước
- 4.000 phút gọi di động nội mạng Vinaphone.
- 400 phút ngoại mạng.
- 4 GB data/ngày

2. Thời gian cam kết
- Thời gian cam kết sử dụng gói cước: 18 tháng

3. Quy định sử dụng gói cước
- Phần cước nằm ngoài gói sẽ được tính cước theo quy định hiện hành.
- Thời hạn sử dụng ưu đãi gói cước: tính theo tháng dương lịch. Gói cước có hiệu lực ngay khi đăng ký thành công và tự động gia hạn.
- Chu kỳ tính cước: Tính theo chu kỳ tháng dương lịch
+ Đăng ký trước ngày 16 của tháng, tính nguyên giá gói
+ Đăng ký từ ngày 16 đến cuối tháng, tính 50% giá gói.
- Hủy gói cước tính 100% giá gói.

Gói cước cùng loại
2000 phút nội mạng di động Vinaphone
100 phút ngoại mạng
2GB/ngày
Thời gian cam kết sử dụng gói cước: 18 tháng

169,000đ/1 tháng

2000 phút nội mạng di động VNP
250 phút ngoại mạng
8GB/ngày
Thời gian cam kết sử dụng gói cước: 18 tháng

199,000đ/1 tháng

4.000 phút gọi nội mạng Vinaphone
300 phút ngoại mạng
1.000 SMS nội mạng Vinaphone
4GB/ngày
Thời gian cam kết sử dụng gói cước: 18 tháng

350,000đ/1 tháng

Miễn phí các cuộc gọi di động nội mạng Vinaphone dưới 10 phút (tối đa 1.000 phút)
169 SMS nội mạng VNP
169 phút ngoại mạng
Chu kỳ sử dụng gói: 18 tháng

169,000đ/1 tháng

Miễn phí các cuộc gọi di động nội mạng Vinaphone dưới 10 phút (tối đa 1.000 phút)
Thời gian cam kết sử dụng gói cước: 18 tháng

69,000đ/1 tháng

Miễn phí các cuộc gọi di động nội mạng Vinaphone dưới 10 phút (tối đa 1.000 phút)
Miễn phí 99 phút gọi ngoại mạng.
Chu kỳ sử dụng gói: 18 tháng

99,000đ/1 tháng