• icon-check-order Điểm giao dịch
 • icon-check-order Kiểm tra đơn hàng
 • icon-check-order Kiếm tiền Online
 • icon-support Hỗ trợ
 • User
 • Lấy mã ưu đãi
image
TRÀ SỮA SIZE L 12T
790.000đ
1000 phút nội mạng di động VNP
15GB (dừng truy cập) sử dụng trong 30 ngày
12 chu kỳ, mỗi chu kỳ 30 ngày

Thông tin chi tiết

Quy định

 • Gói cước được gán thời gian cam kết 18 tháng ( =540 ngày) tính từ ngày TB đăng ký thành công, và khi thuê bao đăng ký sẽ chuyển thông tin tới CRM để cập nhật vào danh sách cam kết không chuyển mạng.
 • Giá mua gói: giá gói cước tương ứng cho lần đăng ký/gia hạn thành công được trừ trực tiếp vào tài khoản chính của thuê bao.
 • Thời hạn sử dụng của gói phụ thuộc vào thời hạn sử dụng của Tài khoản chính. Nếu Tài khoản chính bị khóa thì khách hàng không sử dụng được các ưu đãi miễn phí còn lại, khách hàng phải nạp tiền thì mới tiếp tục được sử dụng.
 • Thuê bao vẫn được đăng ký cùng với gói thoại V25/V35/V49/V70/V100 và thời hạn gói song song với thời hạn của gói đăng ký.
 • Sau khi thuê bao sử dụng hết ưu đãi Data tốc độ cao thuê bao sẽ bị dừng truy cập data và được mua thêm gói D5 (5000đ/1GB/ngày) như quy định hiện hành.

Cú pháp hủy và kiểm tra gói

 • Để hủy gói, soạn tin HUY <Tên Gói> gửi đến số 900.
 • Để kiểm tra gói, soạn tin TRACUU <Tên Gói> gửi đến số 900.

Quy định về đăng ký và gia hạn gói

 • Thuê bao đủ điều kiện có thể đăng ký không giới hạn số lượng gói HEY79 trong tháng, ưu đãi của gói không được cộng dồn.
 • Gói cước được tự động gia hạn.
 • Trường hợp thuê bao đang sử dụng các gói KMCB khác có ưu đãi phút thoại (C15/C50/V10/S50…), thì sẽ được đăng ký gói HEY79 thuê bao sẽ phải hủy gói cước cũ để đăng ký gói và thời hạn của gói được tính theo thời hạn của gói đăng ký cuối cùng (như quy định hiện hành với các gói KMCB).
 • Với trường hợp khách hàng đang sử dụng gói V25/V35/V50/V75/V100, khách hàng vẫn có thể đăng ký gói HEY79 và thời hạn của gói song song đồng thời với các gói V25/V35/V50/V75/V100 khách hàng đang đăng ký.
 • Các thuê bao VinaPhone đã đăng ký mua gói cước thành công nhưng chuyển đổi từ các gói cước trả trước sang các gói cước trả sau thì ưu đãi của gói sẽ bị huỷ, khách hàng không được hoàn lại cước đăng ký (giá mua gói).
 • Trường hợp khách hàng hủy gói khi chưa sử dụng hết quyền lợi miễn phí, hệ thống sẽ yêu cầu khách hàng gửi tin xác nhận hủy gói (cấu trúc tin HUY [tên gói] Y gửi 900), trường hợp khách hàng không gửi tin xác nhận, hệ thống mặc định khách hàng tiếp tục sử dụng gói.
 • Trường hợp khách hàng hủy gói khi đã sử dụng hết quyền lợi miễn phí, lệnh HUY [tên gói] gửi 900 sẽ có hiệu lực ngay.
Gói cước cùng loại