Bước 1: Gia nhập cùng VNPT Shop

Đăng nhập hệ thống sau khi đã thực hiện hoàn tất Đăng ký Cộng tác viên VNPT Shop

Bước 2: Lựa chọn chiến dịch để quảng bá : 

+ Tạo link chiến dịch đã đăng ký 

+ Hoặc lấy mã nhúng banner để đăng ký trên website, blog... 

+ Hoặc tạo landing page riêng cho mình

Thực hiện chia sẻ link thông qua website, blog, mạng xã hội, digital marketing ... điều hướng khách hàng truy cập nhấp vào link tiếp thị liên kết của bạn

Bước 3: Nhận hoa hồng từ những đơn hàng thành công 

Khách hàng thực hiện mua hàng, thanh toán và nhận hàng hoàn tất, bạn sẽ nhận hoa hồng từ hệ thống VNPT Shop.

VNPT Shop, chúc các bạn thành công !