CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG KÊNH BÁN HÀNG ONLINE NĂM 2018

I. Đối tượng áp dụng: áp dụng cho các đối tượng ký kết hợp đồng Cộng tác viên (CTV)/Đại lý tổ chức (ĐLTC) với Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông để tham gia mạng lưới “tiếp thị liên kết” phân phối sản phẩm/dịch vụ kênh online.

II. Thời gian áp dụng: áp dụng từ tháng 7/2018 đến 15/4/2020. Chính sách thay đổi theo văn bản mới và sẽ được cập nhật sớm

III. Nội dung chính sách:

1. Thù lao tiếp thị bán SIM:

a.  Điều kiện và phạm vi áp dụng:

 • Áp dụng cho các SIM số trả trước và trả sau được quy hoạch phân bổ cho kênh bán hàng Online và cung cấp trên trang website VNPT Shop.
 • Thù lao bán SIM chỉ được chi trả cho CTV/ĐLTC khi SIM được giao và hòa mạng thành công.

b.  Mức thù lao tiếp thị bán SIM:

CTV

13.000 đ/SIM

ĐLTC

14.500 đ/SIM

2. Thù lao tiếp thị bán gói cước/dịch vụ:

 a. Điều kiện và phạm vi áp dụng:

 • Áp dụng cho các gói cước/dịch vụ trả trước, trả sau và gói data kinh doanh trên trang website VNPT Shop (không bao gồm gói cước/dịch vụ linh hoạt và các gói cước/dịch vụ ưu đãi dành riêng cho CTV).
 • Mức thù lao chi trả khi kích hoạt hoặc duy trì dịch vụ được tính trên doanh thu tiêu dùng Tài khoản chính (đối với thuê bao trả trước) và doanh thu cước thực thu khách hàng (đối với thuê bao trả sau) của dịch vụ kích hoạt được không bao gồm chiết khấu/khuyến mại.
 • Trường hợp khách hàng được miễn/giảm trên 50% giá gói dịch vụ thì CTV/ĐLTC sẽ không được hưởng chi phí phát triển và duy trì dịch vụ đó trong chu kỳ khuyến mại miễn/giảm giá.
 • Mức thù lao chỉ được áp dụng đối với các dịch vụ có tính cước theo chu kỳ tháng.
 • Danh mục các dịch vụ GTGT/gói cước mà CTV/ĐLTC được hưởng thù lao sẽ được công bố theo từng thời điểm.
 • CTV/ĐLTC chỉ được hưởng thù lao đối với một dịch vụ với điều kiện tối thiểu trong thời gian 1 tháng trước đó thuê bao không sử dụng dịch vụ đó (đối với thuê bao đang hoạt động).

  b. Mức thù lao tiếp thị bán gói cước/dịch vụ:

b1. Đối với nhóm gói cước/dịch vụ hiện hữu của Ban KHCN không phân chia doanh thu với CP:

 • Mức thù lao được chi trả 01 lần khi đăng ký dịch vụ thành công, cụ thể như sau:

STT

Giá gói đã bao gồm VAT

CTV

ĐLTC

1

Dưới 20.000đ

20% giá gói

30% giá gói

2

Từ 20.000đ đến 150.000đ

20% giá gói

30% giá gói

3

Từ 150.000đ trở lên

20% giá gói

30% giá gói

b2. Đối với nhóm gói cước/dịch vụ hiện hữu của Ban KHCN có phân chia doanh thu với CP:

 • Mức thù lao được chi trả 01 lần khi đăng ký dịch vụ thành công, cụ thể như sau:

STT

Giá gói đã bao gồm VAT

CTV

ĐLTC

1

Giá gói≤ 10.000đ

2% giá gói

5% giá gói

2

10.000đ<Giá gói≤15.000đ

5% giá gói

8% giá gói

3

15.000đ<Giá gói≤20.000đ

4.5% giá gói

7.5% giá gói

4

20.000đ<Giá gói≤25.000đ

4.2% giá gói

7.2% giá gói

5

25.000đ<Giá gói≤50.000đ

4% giá gói

7% giá gói

6

Trên 50.000đ

3.7% giá gói

6.7% giá gói

b3. Đối với nhóm gói cước/dịch vụ VNPT Shop chuyên biệt của kênh online:

 • Mức thù lao được chi trả 01 lần khi đăng ký dịch vụ thành công, cụ thể như sau:

STT

Giá gói đã bao gồm VAT

CTV

ĐLTC

1

Giá gói ≤ 50.000đ

30 % giá gói

35% giá gói

2

Giá gói > 50.000đ

35 % giá gói

40 % giá gói

3. Thù lao phát triển CTV cấp 2:

 • Nguyên tắc: Chỉ áp dụng tính cho 2 cấp CTV
 • Mức thù lao hưởng trên tổng doanh thu của CTV cấp 2 cụ thể như sau:

STT

Tiêu chí

Mức thù lao

1

Thù lao hưởng trên tổng số lượng thuê bao phát triển được của CTV cấp 2

1.500đ/ thuê bao

2

Thù lao hưởng trên tổng doanh thu phát triển gói cước của CTV cấp 2

3% doanh thu

 

4. Khuyến khích phát triển thuê bao trả sau: 

Mức khuyến khích phát triển thuê bao trả sau: 50.000đ/ thuê bao 

- Điều kiện hưởng khuyến khích: Thuê bao ký hợp đồng đăng ký trả sau thành công và duy trì sử dụng trong 3 tháng liên tiếp kể từ tháng đăng ký 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thông tin cũ lưu 

I. Đối tượng áp dụng: áp dụng cho các đối tượng ký kết hợp đồng Cộng tác viên (CTV)/Đại lý tổ chức (ĐLTC) với Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông để tham gia mạng lưới “tiếp thị liên kết” phân phối sản phẩm/dịch vụ kênh online.

II. Thời gian áp dụng: áp dụng từ tháng 3/2018.

III. Nội dung chính sách:

1. Thù lao tiếp thị bán SIM:

a.  Điều kiện và phạm vi áp dụng:

 • Áp dụng cho các SIM số trả trước và trả sau được quy hoạch phân bổ cho kênh bán hàng Online và cung cấp trên trang website VNPT Shop.
 • Thù lao bán SIM chỉ được chi trả cho CTV/ĐLTC khi SIM được giao và hòa mạng thành công.

b.  Mức thù lao tiếp thị bán SIM:

CTV

13.000 đ/SIM

ĐLTC

14.500 đ/SIM

2. Thù lao tiếp thị bán gói cước/dịch vụ:

 a. Điều kiện và phạm vi áp dụng:

 • Áp dụng cho các gói cước/dịch vụ trả trước, trả sau và gói data kinh doanh trên trang website VNPT Shop (không bao gồm gói cước/dịch vụ linh hoạt và các gói cước/dịch vụ ưu đãi dành riêng cho CTV).
 • Mức thù lao chi trả khi kích hoạt hoặc duy trì dịch vụ được tính trên doanh thu tiêu dùng Tài khoản chính (đối với thuê bao trả trước) và doanh thu cước thực thu khách hàng (đối với thuê bao trả sau) của dịch vụ kích hoạt được không bao gồm chiết khấu/khuyến mại.
 • Trường hợp khách hàng được miễn/giảm trên 50% giá gói dịch vụ thì CTV/ĐLTC sẽ không được hưởng chi phí phát triển và duy trì dịch vụ đó trong chu kỳ khuyến mại miễn/giảm giá.
 • Mức thù lao chỉ được áp dụng đối với các dịch vụ có tính cước theo chu kỳ tháng.
 • Danh mục các dịch vụ GTGT/gói cước mà CTV/ĐLTC được hưởng thù lao sẽ được công bố theo từng thời điểm.
 • CTV/ĐLTC chỉ được hưởng thù lao đối với một dịch vụ với điều kiện tối thiểu trong thời gian 1 tháng trước đó thuê bao không sử dụng dịch vụ đó (đối với thuê bao đang hoạt động).

  b. Mức thù lao tiếp thị bán gói cước/dịch vụ:

b1. Đối với nhóm gói cước/dịch vụ hiện hữu của Ban KHCN không phân chia doanh thu với CP:

 • Mức thù lao được chi trả 01 lần khi đăng ký dịch vụ thành công, cụ thể như sau:

STT

Giá gói đã bao gồm VAT

CTV

ĐLTC

1

Dưới 20.000đ

30% giá gói

40% giá gói

2

Từ 20.000đ đến 150.000đ

25% giá gói

35% giá gói

3

Từ 150.000đ trở lên

20% giá gói

30% giá gói

b2. Đối với nhóm gói cước/dịch vụ hiện hữu của Ban KHCN có phân chia doanh thu với CP:

 • Mức thù lao được chi trả 01 lần khi đăng ký dịch vụ thành công, cụ thể như sau:

STT

Giá gói đã bao gồm VAT

CTV

ĐLTC

1

Giá gói≤ 10.000đ

2% giá gói

5% giá gói

2

10.000đ<Giá gói≤15.000đ

5% giá gói

8% giá gói

3

15.000đ<Giá gói≤20.000đ

4.5% giá gói

7.5% giá gói

4

20.000đ<Giá gói≤25.000đ

4.2% giá gói

7.2% giá gói

5

25.000đ<Giá gói≤50.000đ

4% giá gói

7% giá gói

6

Trên 50.000đ

3.7% giá gói

6.7% giá gói

b3. Đối với nhóm gói cước/dịch vụ VNPT Shop chuyên biệt của kênh online:

 • Mức thù lao được chi trả 01 lần khi đăng ký dịch vụ thành công, cụ thể như sau:

STT

Giá gói đã bao gồm VAT

CTV

ĐLTC

1

Giá gói ≤ 50.000đ

30 % giá gói

35% giá gói

2

Giá gói > 50.000đ

35 % giá gói

40 % giá gói

3. Thù lao phát triển CTV cấp 2:

 • Nguyên tắc: Chỉ áp dụng tính cho 2 cấp CTV
 • Mức thù lao hưởng trên tổng doanh thu của CTV cấp 2 cụ thể như sau:

STT

Tiêu chí

Mức thù lao

1

Thù lao hưởng trên tổng số lượng thuê bao phát triển được của CTV cấp 2

1.500đ/ thuê bao

2

Thù lao hưởng trên tổng doanh thu phát triển gói cước của CTV cấp 2

3% doanh thu

 

--------------------------------------------------------------------------

(Thông tin cũ lưu) 

1. Đối tượng áp dụng: áp dụng cho CTV ký kết tham gia mạng lưới bán hàng online

2. Thời gian áp dụng: áp dụng triển khai từ thời điểm launching kênh KDOL 06/11/2017

3. Nội dung:

a. Hoa hồng bán SIM:  15.000 đ/TB

- Điều kiện hưởng hoa hồng: Thuê bao được kích hoạt

- Hình thức thanh toán: Thanh toán qua Tài khoản ngân hàng/ATM.

- Thời gian thanh toán: Thanh toán hoa hồng của tháng T vào ngày 15 của tháng (T+1).

b. Hoa hồng bán gói cước :

- Áp dụng cho các gói cước trả trước, gói cước trả sau và gói cước data kinh doanh trên hệ thống kinh doanh Online (không bao gồm gói cước linh hoạt và các gói cước ưu đãi dành riêng cho CTV)

- Mức hoa hồng được áp dụng cho 04 chu kỳ: 01 chu kỳ phát triển dịch vụ và 03 chu kỳ duy trì dịch vụ, cụ thể như sau:

 

STT

 

Giá gói

 (đã bao gồm VAT)

Hoa hồng bán gói cước

CTV

Hoa hồng phát triển dịch vụ lần đầu

Hoa hồng duy trì dịch vụ/chu kỳ cước

1

Giá gói ≤ 50.000 đ

25% giá gói

15% giá gói

2

Giá gói > 50.000 đ

30% giá gói

15% giá gói

- Điều kiện hưởng hoa hồng:

- Mức hoa hồng chi trả khi kích hoạt dịch vụ được tính trên doanh thu tiêu dùng Tài khoản chính (đối với thuê bao trả trước) hoặc doanh thu cước thực thu khách hàng và cước thuê bao tháng (đối với thuê bao trả sau) của dịch vụ kích hoạt được không bao gồm chiết khấu/khuyến mại.

- Trường hợp khách hàng được miễn/giảm trên 50% giá gói dịch vụ thì các kênh bán hàng sẽ không được hưởng chi phí phát triển và duy trì dịch vụ đó trong chu kỳ khuyến mại miễn/giảm giá.

- Kênh bán hàng chỉ được hưởng mức khuyến khích đăng ký đối với một dịch vụ với điều kiện tối thiểu trong thời gian 1 tháng trước đó thuê bao không sử dụng dịch vụ đó (đối với thuê bao đang hoạt động).

- Hình thức thanh toán: Thanh toán qua Tài khoản ngân hàng/ATM.

- Thời gian thanh toán: Thanh toán hoa hồng của tháng T vào ngày 15 của tháng (T+1).

c. Thưởng giới thiệu & quản lý CTV

- Mục đích: Để khuyến khích cộng tác viên phát triển được các CTV cấp dưới (CTV cấp 2)

- Nguyên tắc: Chỉ áp dụng tính cho 2 cấp CTV

- Mức thưởng hưởng trên tổng doanh thu của CTV cấp 2 cụ thể như sau:

STT

Tiêu chí

Mức thưởng cho CTV cấp 1

Thời gian hưởng

1

Thưởng trên tổng số lượng thuê bao phát triển được của CTV cấp 2

1.500đ/ thuê bao

12 tháng kể từ ngày CTV cấp 2 ký hợp đồng và nhận mã giới thiệu

2

Thưởng trên tổng doanh thu phát triển gói cước của CTV cấp 2

3%

 

- Hình thức thanh toán: Thanh toán qua Tài khoản ngân hàng/ATM.

- Thời gian thanh toán: Thanh toán hoa hồng của tháng T vào ngày 15 của tháng (T+1).