1. Báo cáo tổng quan :

Báo cáo tổng quan cho bạn biết những thông tin tổng hợp về tình hình bán hàng của bạn như thông tin : tổng hoa hồng ghi nhận từ các đơn hàng thành công; tổng số đơn hàng thành công; tổng số lượt click vào link quảng cáo của bạn; tỷ lệ chuyển đổi giữa đơn hàng thành công trên tổng lượt click.

bc_1.jpg

Ngoài ra bạn có thể xem biểu đồ hoa hồng và biểu đồ click dưới dạng đồ thị trong 30 ngày gần nhất

  1. Báo cáo hiệu quả:

bc_2.jpg

Bạn lựa chọn mốc thời gian để đánh giá, báo cáo sẽ cung cấp những thông tin về chiến dịch như lượt click vào chiến dịch, tổng đơn hàng thành công từ chiến dịch đó, tổng hoa hồng từ đơn hàng thành công này để bạn đánh giá hiệu quả chiến dịch mà bạn đang tham gia.

  1. Báo cáo thu nhập:
  • Lựa chọn thời gian để xem báo cáo thu nhập

bc_3.jpg

  • Hệ thống trả cho bạn kết quả dưới dạng tổng quan như sau: bao gồm loại thù lao :hoa hồng bán SIM, hoa hồng bán gói; thưởng quản lý CTV cấp 2 và hỗ trợ CTV mới

bc_4.jpg

  • Để xem chi tiết từng loại hoa hồng, bạn click vào button “Xem chi tiết” , hệ thống sẽ cung cấp từng loại hoa hồng bạn muốn xem

+ Chi tiết hoa hồng bán SIM

bc_5.jpg

            + Chi tiết hoa hồng bán gói

bc_6.jpg

+ Chi tiết hoa hồng thưởng giới thiệu và quản lý CTV cấp 2:

bc_7.jpg