• Khái niệm đơn hàng:

Trong hệ thống tiếp thị liên kết, Đơn Hàng là đơn vị quan trọng nhất, quyết định đến thành công hay không của các bạn bán hàng. Sau khi Bạn Bán hàng đưa được Cookie đến khách hàng, khách hàng hoàn thành tạo đơn hàng trên VNPT Shop thì hệ thống sẽ ghi nhận đơn hàng đó cho bạn bán hàng dưới dạng Đơn Hàng Chờ Duyệt.

Các trường hợp được tính ghi nhận Đơn Hàng Chờ Duyệt.

·                     Khách hàng mua hàng ngay khi bấm vào link quảng cáo.

·                     Khách hàng mua mặt hàng khác vẫn nằm trên cùng hệ thống và trong thời gian cookie còn hiệu lực.

·                     Khách hàng chưa mua và quay trở lại mua hàng sau đó (có thể mua gói cước khác) trong thời gian cookie còn hiệu lực.

Sau khi Đơn Hàng được ghi nhận, sẽ có 3 trạng thái Đơn Hàng như sau:
1. Đơn Hàng Chờ Duyệt:
Đơn hàng đang trong thời gian xác nhận từ hệ thống và khách hàng. Quá trình xác nhận thông thường bao gồm:
+ VNPT Shop gọi điện confirm thông tin với khách hàng.
+ VNPT Shop vận chuyển hàng đến cho khách hàng , khách hàng xem, nhận hàng và trả tiền.
2. Đơn Hàng Hủy:
Đơn hàng không hoàn thành việc giao hàng và nhận tiền từ khách. Các đơn hàng Hủy thường có một số các lý do:
+ Thông tin khách hàng gửi không chính xác (Sđt, địa chỉ, …)
+ Gọi điện xác nhận không được (Sai số, Số không tồn tại, …)
+ Giao hàng đến, khách hàng không mua nữa.
+ Khách hàng trả lại hàng.
3. Đơn Hàng Thành Công:
Là đơn hàng được VNPT Shop đồng ý chia sẻ doanh thu với các bạn bán hàng:
+ Đơn hàng được tính thành công và tiền chia sẻ sẽ được chốt ngay sau khi khách hàng trả tiền sản phẩm cho VNPT Shop

  • Khái niện Cookies và Luật lưu cookies:

Về cơ bản Cookie một tệp tin nhỏ được lưu trữ trên máy tính của người tiêu dùng ghi lại thông tin về người tiêu dùng đó. Cookie làm việc với trình duyệt web của người tiêu dùng để lưu trữ thông tin người dùng, thông tin đăng nhập hoặc đăng ký, và thông tin giỏ hàng cho các trang web mà người tiêu dùng đã truy cập. Trong tiếp thị liên kết, cookie được sử dụng để theo dõi liên kết hoặc quảng cáo mà người tiêu dùng nhấp chuột từ trang web của publisher đến trang web của nhà cung cấp. Cookie cũng có thể lưu trữ ngày và giờ của nhấp chuột nhằm mục đích theo dõi thời gian trôi qua giữa một nhấp chuột và chuyển đổi sang doanh thu hoặc khách hàng tiềm năng.

Luật lưu Cookies tại hệ thống VNPT Shop: lưu trong 30 ngày

  • Khái niệm “Landing Page”: Là trang đích của 1 trang web được tối ưu hóa, có thể là 1 chủ để, 1 bài giới thiệu về dịch vụ hoặc sản phẩm nào đó. Nó đóng vai trò là đích đến của lượng người truy cập khi họ click từ công cụ tìm kiếm, và trang này được nỗ lực tối ưu hóa tối đa.
  • Khái niệm “Product link/ Deep link” : Deeplink và Product link là các khái niệm dùng để chỉ các liên kết sẽ mang thông tin tracking và cookie của CTV trước khi chuyển hướng sang website của VNPT Shop. Khi người dùng click vào liên kết này để mua hàng thì đơn hàng sẽ được ghi nhận cho CTV chứa đựng thông tin trong liên kết.
  • Khái niệm “Banner”: Banner là 1 loại quảng cáo có thể bấm để ra link liên kết và là loại quảng cáo online phổ biến nhất
  • Khái niệm “Click”:  Khi người dùng nhấp chuột đó được tính là 1 click
  • Khái niệm “Luật click cuối” : Click cuối cùng click vào link quảng cáo có gắn tracking của hệ thống VNPT Shop.