Quy tắc ghi nhận đơn hàng

 

Điều khoản chấp nhận kết quả

 Hoa hồng được ghi nhận với các đơn hàng thành công: Hoàn thành đặt hàng  online và thanh toán đơn hàng thành công.

 Đơn hàng thành công không bao gồm các đơn hàng bị ngân hàng/ đơn vị cung  cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến của bên B nghi ngờ giao dịch gian lận, giả mạo

Điều khoản từ chối kết quả

Đơn hàng bị hủy/ Khách hàng không thanh toán

Cơ chế lưu Cookie

  • Cookie lưu trong 30 ngày. Trong khoảng thời gian hiện hữu là 30 ngày từ ngày người dùng được CTV dẫn đến trang https://shop.vnpt.vn/ của VNPT Shop, nếu người dùng đó thực hiện mua hàng thành công trên trang https://shop.vnpt.vn/, CTV sẽ nhận được phần hoa hồng của mình. 

Luật Click cuối

  • là trường hợp một khách hàng có đơn hàng thành công từ nguồn quảng cáo do CTV đăng và từ trang mạng của CTV khác cùng trên hệ thống VNPT Shop, khi đó đơn hàng thành công sẽ được tính cho CTV mà khách hàng có lần nhấp chuột cuối cùng ngay trước thời điểm đặt hàng tại trang https://shop.vnpt.vn/

Lưu ý

 Các  Cộng tác viên/ Đại lý tổ chức  không chạy quảng cáo Google Adwords,  Facebook với các từ khóa thương hiệu liên quan đến VNPT, VinaPhone, Từ khóa  dài Có chứa từ khóa thương hiệu, 4 từ khóa sau: VNPT, VNPT VinaPhone,  VinaPhone.