• icon-check-order Kiểm tra đơn hàng
  • icon-support Hỗ trợ
Thông tin đăng ký gói cước
Thông tin liên hệ lắp đặt dịch vụ
Thông tin người yêu cầu/giới thiệu (nếu có)
Thông tin đơn hàng
Tên gói :
HOME 1 - 15 tháng
Chu kỳ :
15 tháng
Họ và tên :
Số điện thoại :
Giá gói :
1,980,000 VNĐ
Hình thức thanh toán :
COD
Khuyến mại :
Không áp dụng