• icon-check-order Điểm giao địch
  • icon-check-order Kiểm tra đơn hàng
  • icon-support Hỗ trợ
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Thông tin đăng ký gói cước
Thông tin liên hệ lắp đặt dịch vụ
Thông tin người yêu cầu/giới thiệu (nếu có)
Thông tin đơn hàng
Tên gói :
HOMETV1 - 12 THÁNG LCI (SMART TV)
Chu kỳ :
15 tháng
Họ và tên :
Số điện thoại :
Giá gói :
2,100,000 VNĐ
Hình thức thanh toán :
COD
Khuyến mại :
TẶNG 3 THÁNG