• icon-check-order Kiểm tra đơn hàng
  • icon-support Hỗ trợ
Thông tin đăng ký gói cước
Thông tin liên hệ lắp đặt dịch vụ
Thông tin người yêu cầu/giới thiệu (nếu có)
Thông tin đơn hàng
Tên gói :
HOME TV1_Edu APP (30 ngày)
Chu kỳ :
1 tháng
Họ và tên :
Số điện thoại :
Giá gói :
115,000 VNĐ
Hình thức thanh toán :
COD
Khuyến mại :
Không áp dụng