• icon-check-order Điểm giao dịch
  • icon-check-order Kiểm tra đơn hàng
  • icon-check-order Kiếm tiền Online
  • icon-support Hỗ trợ
  • User
  • Lấy mã ưu đãi

Thông tin đơn hàng

Thuê bao mua gói cước:
Tên gói cước: MyTV FIX Cơ bản 7 tháng (Smart TV)
Giá gói: 132.000 đ
Tổng giá trị đơn hàng 132.000 đ
Đăng ký gói cước: MyTV FIX Cơ bản 7 tháng (Smart TV)