• icon-check-order Điểm giao dịch
  • icon-check-order Kiểm tra đơn hàng
  • icon-check-order Kiếm tiền Online
  • icon-support Hỗ trợ
  • User
  • Lấy mã ưu đãi

Thông tin đơn hàng

Thuê bao mua gói cước:
Tên gói cước: HOME TV 2 (APP) -06 Tháng
Giá gói: 1.140.000 đ
Tổng giá trị đơn hàng 1.140.000 đ
Đăng ký gói cước: HOME TV 2 (APP) -06 Tháng