• icon-check-order Điểm giao dịch
  • icon-check-order Kiểm tra đơn hàng
  • icon-check-order Kiếm tiền Online
  • icon-support Hỗ trợ
  • User
  • Lấy mã ưu đãi

CÁC GÓI CƯỚC ƯU ĐÃI TRÊN KÊNH VNPT SHOP

1 GB data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập).
Miễn phí cước cuộc gọi di động nội mạng VinaPhone ≤ 10 phút (tối đa 1.500 phút)
30 phút thoại ngoại mạng (bao gồm cố định VNPT)

90,000đ/30 ngày

1 GB data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập).

70,000đ/30 ngày

1 GB data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập).
Miễn phí cước cuộc gọi di động nội mạng VinaPhone ≤ 10 phút (tối đa 1.500 phút)
30 phút thoại ngoại mạng (bao gồm cố định VNPT)

270,000đ/90 ngày

1 GB data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập).

210,000đ/90 ngày

1 GB data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập).
Miễn phí cước cuộc gọi di động nội mạng VinaPhone ≤ 10 phút (tối đa 1.500 phút)
30 phút thoại ngoại mạng (bao gồm cố định VNPT)

540,000đ/180 ngày

1 GB data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập).

420,000đ/180 ngày

Các gói cước ưu đãi khác

*Ưu đãi sử dụng:
- Internet 100 Mbps
- 01 Camera Indoor
- 01 Wifi Mesh 5
1,410,000đ/7 tháng - 14 %

1,645,000 đ /7 tháng

*Ưu đãi sử dụng:
- Internet 100 Mbps
- 01 Camera Indoor
- 01 Wifi Mesh 5
2,820,000đ/420 ngày - 14 %

3,290,000 đ /420 ngày

Ưu đãi sử dụng:
- Internet 100Mbps
- Trang bị 01 Camera Outdoor
- Trang bị 01 Wifi Mesh 5

255,000đ/1 tháng

1,530,000đ/7 tháng - 14 %

1,785,000 đ /7 tháng

3,060,000đ/420 ngày - 14 %

3,570,000 đ /420 ngày

CÁC GÓI CƯỚC ƯU ĐÃI TRÊN KÊNH VNPT SHOP

1 GB data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập).
Miễn phí cước cuộc gọi di động nội mạng VinaPhone ≤ 10 phút (tối đa 1.500 phút)
30 phút thoại ngoại mạng (bao gồm cố định VNPT)

90,000đ/30 ngày

1 GB data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập).
Miễn phí cước cuộc gọi di động nội mạng VinaPhone ≤ 10 phút (tối đa 1.500 phút)
30 phút thoại ngoại mạng (bao gồm cố định VNPT)

270,000đ/90 ngày

1 GB data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập).
Miễn phí cước cuộc gọi di động nội mạng VinaPhone ≤ 10 phút (tối đa 1.500 phút)
30 phút thoại ngoại mạng (bao gồm cố định VNPT)

540,000đ/180 ngày

1 GB data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập).
Miễn phí cước cuộc gọi di động nội mạng VinaPhone ≤ 10 phút (tối đa 1.500 phút)
30 phút thoại ngoại mạng (bao gồm cố định VNPT)

1,080,000đ/360 ngày

1 GB data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập).
Miễn phí cước cuộc gọi di động nội mạng VinaPhone dưới 10 phút (tối đa 1500 phút)
30 phút gọi ngoại mạng
Miễn phí data truy cập các ứng dụng Facebook và MyTV Mobile

100,000đ/30 ngày

1 GB data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập).
Miễn phí cước cuộc gọi di động nội mạng VinaPhone dưới 10 phút (tối đa 1500 phút)
30 phút gọi ngoại mạng
Miễn phí data truy cập các ứng dụng Facebook và MyTV Mobile

300,000đ/90 ngày

CÁC GÓI CƯỚC ƯU ĐÃI TRÊN KÊNH VNPT SHOP

Miễn phí các cuộc gọi di động nội mạng Vinaphone dưới 10 phút (tối đa 1.000 phút)
Thời gian cam kết sử dụng gói cước: 18 tháng

69,000đ/30 ngày

Miễn phí các cuộc gọi di động nội mạng Vinaphone dưới 10 phút (tối đa 1.000 phút)
Miễn phí 99 phút gọi ngoại mạng.
Chu kỳ sử dụng gói: 18 tháng

99,000đ/30 ngày

2.000 phút gọi di động nội mạng Vinaphone
200 phút ngoại mạng
2GB/ngày
Thời gian cam kết sử dụng gói cước: 18 tháng

249,000đ/30 ngày

4.000 phút gọi di động nội mạng Vinaphone
400 phút ngoại mạng
4GB/ngày
Thời gian cam kết sử dụng gói cước: 18 tháng

349,000đ/30 ngày

4.000 phút di động nội mạng Vinaphone
600 phút ngoại mạng
6GB/ngày
Thời gian cam kết sử dụng gói cước: 18 tháng

499,000đ/30 ngày

Miễn phí các cuộc gọi di động nội mạng Vinaphone dưới 10 phút (tối đa 1.000 phút)
169 SMS nội mạng VNP
169 phút ngoại mạng
Chu kỳ sử dụng gói: 18 tháng

169,000đ/30 ngày

CÁC GÓI CƯỚC ƯU ĐÃI TRÊN KÊNH VNPT SHOP

1 GB data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập).

70,000đ/30 ngày

1 GB data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập).

210,000đ/90 ngày

1 GB data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập).

420,000đ/180 ngày

1 GB data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập).

840,000đ/360 ngày

1,5 GB data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập).

90,000đ/30 ngày

1,5 GB data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập).

270,000đ/90 ngày