• icon-check-order Điểm giao dịch
  • icon-check-order Kiểm tra đơn hàng
  • icon-check-order Kiếm tiền Online
  • icon-support Hỗ trợ
  • User
  • Lấy mã ưu đãi

CÁC GÓI CƯỚC ƯU ĐÃI TRÊN KÊNH VNPT SHOP

1.000 phút gọi di động mạng VinaPhone
2 GB/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)

49,000đ/1 tháng

1.000 phút gọi nội mạng VinaPhone
2 GB/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)

118,000đ/90 ngày

1.000 phút gọi nội mạng VinaPhone
2 GB/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)

245,000đ/6 tháng

1.000 phút gọi nội mạng VinaPhone
2 GB/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)

490,000đ/12 tháng

1.500 phút gọi di động mạng VinaPhone
60 phút gọi ngoại mạng
3 GB/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)

79,000đ/1 tháng

1.500 phút gọi di động mạng VinaPhone
60 phút gọi ngoại mạng
3 GB/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)

190,000đ/90 ngày

Các gói cước ưu đãi khác

CÁC GÓI CƯỚC ƯU ĐÃI TRÊN KÊNH VNPT SHOP

4 GB/ngày (hết dung lượng ngừng truy cập)
Miễn phí data truy cập các ứng dụng Youtube và Tiktok
1000 phút thoại di động nội mạng Vinaphone
50 phút thoại di động ngoại mạng
1 license sử dụng nội dung học trực tuyến tại ứng dụng hoặc website hocmai.vn

90,000đ/1 tháng

4 GB/ngày (hết dung lượng ngừng truy cập)
Miễn phí data truy cập các ứng dụng Youtube và Tiktok
1000 phút thoại di động nội mạng Vinaphone
50 phút thoại di động ngoại mạng
1 license sử dụng nội dung học trực tuyến tại ứng dụng hoặc website hocmai.vn

540,000đ/6 tháng

4 GB/ngày (hết dung lượng ngừng truy cập)
Miễn phí data truy cập các ứng dụng Youtube và Tiktok
1000 phút thoại di động nội mạng Vinaphone
50 phút thoại di động ngoại mạng
1 license sử dụng nội dung học trực tuyến tại ứng dụng hoặc website hocmai.vn

1,080,000đ/12 tháng

1.000 phút gọi di động mạng VinaPhone
2 GB/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)

49,000đ/1 tháng

1.000 phút gọi nội mạng VinaPhone
2 GB/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)

118,000đ/90 ngày

1.000 phút gọi nội mạng VinaPhone
2 GB/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)

245,000đ/6 tháng

CÁC GÓI CƯỚC ƯU ĐÃI TRÊN KÊNH VNPT SHOP

Miễn phí các cuộc gọi di động nội mạng Vinaphone dưới 10 phút (tối đa 1.000 phút)
Thời gian cam kết sử dụng gói cước: 18 tháng

69,000đ/1 tháng

Miễn phí các cuộc gọi di động nội mạng Vinaphone dưới 10 phút (tối đa 1.000 phút)
Miễn phí 99 phút gọi ngoại mạng.
Chu kỳ sử dụng gói: 18 tháng

99,000đ/1 tháng

2.000 phút gọi di động nội mạng Vinaphone
200 phút ngoại mạng
2GB/ngày
Thời gian cam kết sử dụng gói cước: 18 tháng

249,000đ/1 tháng

4.000 phút gọi di động nội mạng Vinaphone
400 phút ngoại mạng
4GB/ngày
Thời gian cam kết sử dụng gói cước: 18 tháng

349,000đ/1 tháng

4.000 phút di động nội mạng Vinaphone
600 phút ngoại mạng
6GB/ngày
Thời gian cam kết sử dụng gói cước: 18 tháng

499,000đ/1 tháng

Miễn phí các cuộc gọi di động nội mạng Vinaphone dưới 10 phút (tối đa 1.000 phút)
169 SMS nội mạng VNP
169 phút ngoại mạng
Chu kỳ sử dụng gói: 18 tháng

169,000đ/1 tháng

CÁC GÓI CƯỚC ƯU ĐÃI TRÊN KÊNH VNPT SHOP

2 GB/ngày
Miễn phí data truy cập các ứng dụng Youtube và Tiktok
1 license sử dụng nội dung học trực tuyến tại ứng dụng hoặc website hocmai.vn

60,000đ/1 tháng

2 GB/ngày
Miễn phí data truy cập các ứng dụng Youtube và Tiktok
1 license sử dụng nội dung học trực tuyến tại ứng dụng hoặc website hocmai.vn

360,000đ/60 ngày

2 GB/ngày
Miễn phí data truy cập các ứng dụng Youtube và Tiktok
1 license sử dụng nội dung học trực tuyến tại ứng dụng hoặc website hocmai.vn

720,000đ/12 tháng

2 GB/ngày (hết dung lượng hạ băng thông)

60,000đ/1 tháng

2 GB/ngày (hết dung lượng hạ băng thông)

180,000đ/90 ngày

2 GB/ngày (hết dung lượng hạ băng thông)

360,000đ/6 tháng

CÁC GÓI CƯỚC ƯU ĐÃI TRÊN KÊNH VNPT SHOP

1,000 phút gọi nội mạng Vinaphone
50 phút gọi di động ngoại mạng
Data: 3 GB/ngày (tặng 50% dung lượng)​. Hết dung lượng dừng truy cập
Truyền hình MyTV OTT
Trải nghiệm thử các nội dung số khác trên hệ sinh thái VNPT: Âm nhạc, Phim Ảnh, Y tế sức khỏe

129,000đ/1 tháng

1,000 phút gọi nội mạng Vinaphone
50 phút gọi di động ngoại mạng
Data: 3 GB/ngày (tặng 50% dung lượng). Hết dung lượng dừng truy cập
Truyền hình MyTV OTT
Trải nghiệm thử các nội dung số khác trên hệ sinh thái VNPT: Âm nhạc, Phim Ảnh, Y tế sức khỏe

645,000đ/6 tháng

1,000 phút gọi nội mạng Vinaphone
50 phút gọi di động ngoại mạng
Data: 3 GB/ngày (tặng 50% dung lượng). Hết dung lượng dừng truy cập
Truyền hình MyTV OTT
Trải nghiệm thử các nội dung số khác trên hệ sinh thái VNPT: Âm nhạc, Phim Ảnh, Y tế sức khỏe

1,290,000đ/12 tháng

1,500 phút gọi nội mạng Vinaphone
100 phút gọi ngoại mạng
100 SMS nội mạng Vinaphone
Data: 4 GB/ngày. Hết dung lượng dừng truy cập
Trải nghiệm các nội dung số khác trên hệ sinh thái VNPT: Âm nhạc, Phim Ảnh, Y tế sức khỏe, MyTV OTT

249,000đ/1 tháng

1,500 phút gọi nội mạng Vinaphone
100 phút gọi ngoại mạng
100 SMS nội mạng Vinaphone
Data: 4 GB/ngày. Hết dung lượng dừng truy cập
Trải nghiệm các nội dung số khác trên hệ sinh thái VNPT: Âm nhạc, Phim Ảnh, Y tế sức khỏe, MyTV OTT

1,245,000đ/6 tháng

1,500 phút gọi nội mạng Vinaphone
100 phút gọi ngoại mạng
100 SMS nội mạng Vinaphone
Data: 4 GB/ngày. Hết dung lượng dừng truy cập
Trải nghiệm các nội dung số khác trên hệ sinh thái VNPT: Âm nhạc, Phim Ảnh, Y tế sức khỏe, MyTV OTT

2,490,000đ/12 tháng

Chưa có gói cước nào phù hợp, vui lòng quay lại sau. Xin cảm ơn!

Khách hàng tùy ý lựa chọn các gói và mức giá phù hợp với mục đích sử dụng

 

Gói cước theo ngày thời hạn sử dụng 24h tính từ thời điểm đăng ký thành công

Linh hoạt

Khách hàng tùy ý lựa chọn các gói và mức giá phù hợp với mục đích sử dụng

 

Gói cước theo ngày thời hạn sử dụng 30 ngày tính từ ngày đăng ký gói

Linh hoạt