• icon-check-order Điểm giao dịch
  • icon-check-order Kiểm tra đơn hàng
  • icon-check-order Kiếm tiền Online
  • icon-support Hỗ trợ
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

CÁC GÓI CƯỚC ƯU ĐÃI TRÊN KÊNH VNPT SHOP

1.000 phút gọi di động mạng VinaPhone
2 GB/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)

49,000đ/1 tháng

1.000 phút gọi nội mạng VinaPhone
2 GB/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)

118,000đ/90 ngày

1.000 phút gọi nội mạng VinaPhone
2 GB/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)

245,000đ/6 tháng

1.000 phút gọi nội mạng VinaPhone
2 GB/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)

490,000đ/12 tháng

1.500 phút gọi di động mạng VinaPhone
60 phút gọi ngoại mạng
3 GB/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)

79,000đ/1 tháng

1.500 phút gọi di động mạng VinaPhone
60 phút gọi ngoại mạng
3 GB/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)

190,000đ/90 ngày

Các gói cước ưu đãi khác

- Internet cáp quang tốc độ trong nước: 150 Mbps.
- Giá gói đã bao gồm VAT.
- Trang bị 1 modem wifi và 1 wifi mesh
- Miễn phí lắp đặt
- Tặng thêm 01 tháng sử dụng, tổng thời gian sử dụng lên đến 07 tháng

1,440,000đ/6 tháng

CÁC GÓI CƯỚC ƯU ĐÃI TRÊN KÊNH VNPT SHOP

1.000 phút gọi di động mạng VinaPhone
2 GB/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)

49,000đ/1 tháng

1.000 phút gọi nội mạng VinaPhone
2 GB/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)

118,000đ/90 ngày

1.000 phút gọi nội mạng VinaPhone
2 GB/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)

245,000đ/6 tháng

1.000 phút gọi nội mạng VinaPhone
2 GB/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)

490,000đ/12 tháng

1.500 phút gọi di động mạng VinaPhone
60 phút gọi ngoại mạng
3 GB/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)

79,000đ/1 tháng

1.500 phút gọi di động mạng VinaPhone
60 phút gọi ngoại mạng
3 GB/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)

190,000đ/90 ngày

CÁC GÓI CƯỚC ƯU ĐÃI TRÊN KÊNH VNPT SHOP

1.000 phút gọi di động mạng VinaPhone
2 GB/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)
Thời gian cam kết sử dụng gói cước: 18 tháng

49,000đ/1 tháng

1.000 phút gọi di động mạng VinaPhone
2 GB/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)
Thời gian cam kết sử dụng gói cước: 18 tháng

118,000đ/90 ngày

1.000 phút gọi di động mạng VinaPhone
2 GB/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)
Thời gian cam kết sử dụng gói cước: 18 tháng

245,000đ/6 tháng

1.000 phút gọi di động mạng VinaPhone
2 GB/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)
Thời gian cam kết sử dụng gói cước: 18 tháng

490,000đ/12 tháng

1.500 phút gọi di động mạng VinaPhone
60 phút gọi ngoại mạng
3 GB/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)
Thời gian cam kết sử dụng gói cước: 18 tháng

79,000đ/1 tháng

1.500 phút gọi di động mạng VinaPhone
60 phút gọi ngoại mạng
3 GB/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)
Thời gian cam kết sử dụng gói cước: 18 tháng

190,000đ/90 ngày

CÁC GÓI CƯỚC ƯU ĐÃI TRÊN KÊNH VNPT SHOP

4,8 GB data (hết dung lượng dừng truy cập)

70,000đ/1 tháng

4,8 GB data (hết dung lượng dừng truy cập)

350,000đ/6 tháng

4,8 GB data (hết dung lượng dừng truy cập)

700,000đ/12 tháng

30 GB data (hết dung lượng dừng truy cập)

90,000đ/1 tháng

30 GB data (hết dung lượng dừng truy cập)

450,000đ/6 tháng

30 GB data (hết dung lượng dừng truy cập)

900,000đ/12 tháng

CÁC GÓI CƯỚC ƯU ĐÃI TRÊN KÊNH VNPT SHOP

1,000 phút gọi nội mạng Vinaphone
50 phút gọi di động ngoại mạng
Data: 3 GB/ngày (tặng 50% dung lượng)​. Hết dung lượng dừng truy cập
Truyền hình MyTV OTT
Trải nghiệm thử các nội dung số khác trên hệ sinh thái VNPT: Âm nhạc, Phim Ảnh, Y tế sức khỏe

129,000đ/1 tháng

1,000 phút gọi nội mạng Vinaphone
50 phút gọi di động ngoại mạng
Data: 3 GB/ngày (tặng 50% dung lượng). Hết dung lượng dừng truy cập
Truyền hình MyTV OTT
Trải nghiệm thử các nội dung số khác trên hệ sinh thái VNPT: Âm nhạc, Phim Ảnh, Y tế sức khỏe

645,000đ/6 tháng

1,000 phút gọi nội mạng Vinaphone
50 phút gọi di động ngoại mạng
Data: 3 GB/ngày (tặng 50% dung lượng). Hết dung lượng dừng truy cập
Truyền hình MyTV OTT
Trải nghiệm thử các nội dung số khác trên hệ sinh thái VNPT: Âm nhạc, Phim Ảnh, Y tế sức khỏe

1,290,000đ/12 tháng

1,500 phút gọi nội mạng Vinaphone
100 phút gọi ngoại mạng
100 SMS nội mạng Vinaphone
Data: 4 GB/ngày. Hết dung lượng dừng truy cập
Trải nghiệm các nội dung số khác trên hệ sinh thái VNPT: Âm nhạc, Phim Ảnh, Y tế sức khỏe, MyTV OTT

249,000đ/1 tháng

1,500 phút gọi nội mạng Vinaphone
100 phút gọi ngoại mạng
100 SMS nội mạng Vinaphone
Data: 4 GB/ngày. Hết dung lượng dừng truy cập
Trải nghiệm các nội dung số khác trên hệ sinh thái VNPT: Âm nhạc, Phim Ảnh, Y tế sức khỏe, MyTV OTT

1,245,000đ/6 tháng

1,500 phút gọi nội mạng Vinaphone
100 phút gọi ngoại mạng
100 SMS nội mạng Vinaphone
Data: 4 GB/ngày. Hết dung lượng dừng truy cập
Trải nghiệm các nội dung số khác trên hệ sinh thái VNPT: Âm nhạc, Phim Ảnh, Y tế sức khỏe, MyTV OTT

2,490,000đ/12 tháng

Chưa có gói cước nào phù hợp, vui lòng quay lại sau. Xin cảm ơn!

Khách hàng tùy ý lựa chọn các gói và mức giá phù hợp với mục đích sử dụng

 

Gói cước theo ngày thời hạn sử dụng 24h tính từ thời điểm đăng ký thành công

Linh hoạt

Khách hàng tùy ý lựa chọn các gói và mức giá phù hợp với mục đích sử dụng

 

Gói cước theo ngày thời hạn sử dụng 30 ngày tính từ ngày đăng ký gói

Linh hoạt