• icon-check-order Điểm giao dịch
  • icon-check-order Kiểm tra đơn hàng
  • icon-check-order Kiếm tiền Online
  • icon-support Hỗ trợ
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

CÁC GÓI CƯỚC ƯU ĐÃI TRÊN KÊNH VNPT SHOP

30GB dung lượng tốc độ cao.

90,000đ/1 tháng

1,000 phút gọi nội mạng Vinaphone
50 phút gọi di động ngoại mạng
Data: 3 GB/ngày (tặng 50% dung lượng). Hết dung lượng dừng truy cập
Truyền hình MyTV OTT
Trải nghiệm thử các nội dung số khác trên hệ sinh thái VNPT: Âm nhạc, Phim Ảnh, Y tế sức khỏe

1,290,000đ/12 tháng

1,000 phút gọi nội mạng Vinaphone
50 phút gọi di động ngoại mạng
Data: 3 GB/ngày (tặng 50% dung lượng). Hết dung lượng dừng truy cập
Truyền hình MyTV OTT
Trải nghiệm thử các nội dung số khác trên hệ sinh thái VNPT: Âm nhạc, Phim Ảnh, Y tế sức khỏe

645,000đ/6 tháng

1,000 phút gọi nội mạng Vinaphone
50 phút gọi di động ngoại mạng
Data: 3 GB/ngày (tặng 50% dung lượng)​. Hết dung lượng dừng truy cập
Truyền hình MyTV OTT
Trải nghiệm thử các nội dung số khác trên hệ sinh thái VNPT: Âm nhạc, Phim Ảnh, Y tế sức khỏe

129,000đ/1 tháng

Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 30 phút (Tối đa 1.500 phút)
200 SMS nội mạng
200 phút di động ngoại mạng
6 GB data/ngày (tặng 50% dung lượng)​ (hết tốc độ cao dừng truy cập)

149,000đ/1 tháng

Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 30 phút (Tối đa 1.500 phút)
200 SMS nội mạng
200 phút di động ngoại mạng
6 GB data/ngày (tặng 50% dung lượng)​ (hết tốc độ cao dừng truy cập)

372,000đ/90 ngày

Các gói cước ưu đãi khác

500MB dung lượng tốc độ cao/ngày.

70,000đ/1 tháng

7 GB tốc độ cao/7 ngày

30,000đ/1 tuần

CÁC GÓI CƯỚC ƯU ĐÃI TRÊN KÊNH VNPT SHOP

1.000 phút gọi di động mạng VinaPhone
2 GB/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)

49,000đ/1 tháng

1.000 phút gọi nội mạng VinaPhone
2 GB/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)

118,000đ/90 ngày

1.000 phút gọi nội mạng VinaPhone
2 GB/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)

245,000đ/6 tháng

1.000 phút gọi nội mạng VinaPhone
2 GB/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)

490,000đ/12 tháng

1.500 phút gọi di động mạng VinaPhone
60 phút gọi ngoại mạng
3 GB/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)

79,000đ/1 tháng

1.500 phút gọi di động mạng VinaPhone
60 phút gọi ngoại mạng
3 GB/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)

190,000đ/90 ngày

CÁC GÓI CƯỚC ƯU ĐÃI TRÊN KÊNH VNPT SHOP

1.000 phút nội mạng di động Vinaphone
500MB/ngày
Thời gian cam kết sử dụng gói cước: 18 tháng

79,000đ/1 tháng

1.500 phút nội mạng di động VNP
30 phút di động ngoại mạng
1GB/ngày (hết dung lượng ngừng truy cập)
Thời gian cam kết sử dụng gói cước: 18 tháng

90,000đ/1 tháng

Miễn phí các cuộc gọi di động nội mạng Vinaphone dưới 10 phút (tối đa 1.000 phút)
169 SMS nội mạng VNP
169 phút ngoại mạng
Chu kỳ sử dụng gói: 18 tháng

169,000đ/1 tháng

Miễn phí các cuộc gọi di động nội mạng Vinaphone dưới 10 phút (tối đa 1.000 phút)
Thời gian cam kết sử dụng gói cước: 18 tháng

69,000đ/1 tháng

1.500 phút gọi di động mạng VinaPhone
60 phút gọi ngoại mạng
3 GB/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)
Thời gian cam kết sử dụng gói cước: 36 tháng

395,000đ/6 tháng

4.000 phút gọi di động nội mạng Vinaphone
400 phút ngoại mạng
4GB/ngày
Thời gian cam kết sử dụng gói cước: 18 tháng

349,000đ/1 tháng

Các gói cước ưu đãi khác

1.500 phút gọi di động mạng VinaPhone
60 phút gọi ngoại mạng
3 GB/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)
Thời gian cam kết sử dụng gói cước: 36 tháng

790,000đ/12 tháng

CÁC GÓI CƯỚC ƯU ĐÃI TRÊN KÊNH VNPT SHOP

2 GB/ngày tốc độ cao (hết dung lượng tốc độ cao ngừng truy cập)

120,000đ/1 tháng

30GB dung lượng tốc độ cao.

90,000đ/1 tháng

500MB dung lượng tốc độ cao/ngày.

350,000đ/6 tháng

5 GB data/tháng (hết dung lượng hạ băng thông)

500,000đ/12 tháng

5 GB data/tháng (hết dung lượng hạ băng thông)

350,000đ/12 tháng

60GB tốc độ cao/30 ngày (hết dung lượng tốc độ cao hạ băng thông).

200,000đ/1 tháng

Các gói cước ưu đãi khác

5GB/24h kể từ khi đăng ký

15,000đ/ngày

3GB data (hết dung lượng hạ tốc độ)

150,000đ/90 ngày

500MB dung lượng tốc độ cao/ngày.

70,000đ/1 tháng

500MB dung lượng tốc độ cao/ngày.

700,000đ/12 tháng

2GB dung lượng tốc độ cao (sử dụng trong 24h kể từ thời điểm đăng ký thành công)

10,000đ/ngày

3GB/3 ngày (24hx3)

15,000đ/3 ngày

CÁC GÓI CƯỚC ƯU ĐÃI TRÊN KÊNH VNPT SHOP

1,500 phút gọi nội mạng Vinaphone
100 phút gọi ngoại mạng
100 SMS nội mạng Vinaphone
Data: 4 GB/ngày. Hết dung lượng dừng truy cập
Trải nghiệm các nội dung số khác trên hệ sinh thái VNPT: Âm nhạc, Phim Ảnh, Y tế sức khỏe, MyTV OTT

2,490,000đ/12 tháng

1,500 phút gọi nội mạng Vinaphone
100 phút gọi ngoại mạng
100 SMS nội mạng Vinaphone
Data: 4 GB/ngày. Hết dung lượng dừng truy cập
Trải nghiệm các nội dung số khác trên hệ sinh thái VNPT: Âm nhạc, Phim Ảnh, Y tế sức khỏe, MyTV OTT

1,245,000đ/6 tháng

1,500 phút gọi nội mạng Vinaphone
100 phút gọi ngoại mạng
100 SMS nội mạng Vinaphone
Data: 4 GB/ngày. Hết dung lượng dừng truy cập
Trải nghiệm các nội dung số khác trên hệ sinh thái VNPT: Âm nhạc, Phim Ảnh, Y tế sức khỏe, MyTV OTT

249,000đ/1 tháng

1,000 phút gọi nội mạng Vinaphone
50 phút gọi di động ngoại mạng
Data: 3 GB/ngày (tặng 50% dung lượng). Hết dung lượng dừng truy cập
Truyền hình MyTV OTT
Trải nghiệm thử các nội dung số khác trên hệ sinh thái VNPT: Âm nhạc, Phim Ảnh, Y tế sức khỏe

1,290,000đ/12 tháng

1,000 phút gọi nội mạng Vinaphone
50 phút gọi di động ngoại mạng
Data: 3 GB/ngày (tặng 50% dung lượng). Hết dung lượng dừng truy cập
Truyền hình MyTV OTT
Trải nghiệm thử các nội dung số khác trên hệ sinh thái VNPT: Âm nhạc, Phim Ảnh, Y tế sức khỏe

645,000đ/6 tháng

1,000 phút gọi nội mạng Vinaphone
50 phút gọi di động ngoại mạng
Data: 3 GB/ngày (tặng 50% dung lượng)​. Hết dung lượng dừng truy cập
Truyền hình MyTV OTT
Trải nghiệm thử các nội dung số khác trên hệ sinh thái VNPT: Âm nhạc, Phim Ảnh, Y tế sức khỏe

129,000đ/1 tháng

Chưa có gói cước nào phù hợp, vui lòng quay lại sau. Xin cảm ơn!

Khách hàng tùy ý lựa chọn các gói và mức giá phù hợp với mục đích sử dụng

 

Gói cước theo ngày thời hạn sử dụng 24h tính từ thời điểm đăng ký thành công

Linh hoạt

Khách hàng tùy ý lựa chọn các gói và mức giá phù hợp với mục đích sử dụng

 

Gói cước theo ngày thời hạn sử dụng 30 ngày tính từ ngày đăng ký gói

Linh hoạt