• icon-check-order Điểm giao dịch
 • icon-check-order Kiểm tra đơn hàng
 • icon-check-order Kiếm tiền Online
 • icon-support Hỗ trợ
 • User
 • Lấy mã ưu đãi

Thông tin đơn hàng

Số thuê bao
Tổng giá trị đơn hàng

*Thời hạn sử dụng 30 ngày kể từ thời điểm đăng ký thành công

Gói cước linh hoạt
Gói cước theo tháng thời hạn sử dụng 30 ngày tính từ ngày đăng ký gói

Điều kiện sử dụng:

 • Thuê bao đang không sử dụng bất kỳ gói cước trả trước nào.

 • Thuê bao phải còn Tài khoản chính tối thiểu theo quy định đủ để gọi, nhắn tin, truy cập GPRS và còn thời hạn sử dụng.

Thời gian sử dụng: 30 ngày kể từ thời điểm kích hoạt thành công

Quy định về sử dụng gói cước:

 • Đăng ký gói cước:

  • Qua Web

 • Hủy gói cước:

  • Qua Web

  • SMS

 • Gia hạn: tự động gia hạn

Tra cứu

 • Lưu lượng thoại/sms: TRACUU gửi 900

 • Tra cứu data: DATA gửi 888