CƠ CHẾ TÍNH ĐIỂM
 
Hoạt động Yêu cầu Điểm
Bình luận trong chủ đề Bình luận nhận được 3 cảm ơn 1đ/bình luận
Tạo chủ đề Chủ đề nhận được 3 bình luận và 3 cảm ơn 3đ/chủ đề
Cập nhật trong tháng Cập nhật đủ 20 ngày trong 1 tháng, bắt đầu lượt đếm vào ngày đầu tiên của tháng và kết thúc vào ngày cuối cùng của tháng 3đ/tháng
Sinh nhật Thưởng điểm vào ngày sinh nhật
Điền đủ thông tin cá nhân Thưởng điểm điền đủ thông tin cá nhân
Vi phạm nội quy

Vi phạm lần 1: gửi tin nhắn cá nhân thông báo vi phạm nội dung, xóa bài

Vi phạm lần 2: gửi tin nhắn cá nhân thông báo vi phạm nội dung, khóa tài khoản 3 ngày

Vi phạm lần 3: khóa tài khoản vĩnh viễn

Vi phạm lần 1: trừ 3 điểm

 

Vi phạm lần 2: trừ 5 điểm

 

Vi phạm lần 3: Khóa tài khoản

 
 XẾP HẠNG THÀNH VIÊN
 
Cấp độ Điểm Quyền lợi
Kết nối 0 - 50 Tạo chủ đề, thích, chia sẻ, bình luận
Trẻ trung 51 - 200
Tự tin 201 - 500 Bắt đầu được đổi quà
Phá cách 501 trở lên