dokhanhlinh
Trẻ trung 58
20/11/2017

Cà phê sữa đá Sài Gòn đã thuyết phục Thủ tướng quyền lực của Canada như thế nào? Mấy bạn Sài gòn cho bí kíp đi kiki.

phamthihai
25/11/2017

Cà phê ở SG uống phải gọi là cực kỳ ngon, hôm nào mình không uống thì mình cảm thấy thiếu thiếu

vungoctram
25/11/2017

Cho ông ấy uống cà phê trứng là khác ngay, đấy mới là cà phê ngon