damthuhuyen
Kết nối 43
07/12/2017

Mình vừa được khuyến mãi bao nhiêu tài khoản nội mạng luôn, Đây có ai dùng Freedoo không gọi nhau cái cho đỡ buồn?

dothihai
07/12/2017

đăng ký thế nào vậy

tranvanchien
07/12/2017

50p nội mạng có đắt ko bạn?

truongngocanh
24/01/2018

bây giờ nhiều ng dùng số "Song phát Đại lộc" của freedoo thật đấy, đúng là "Song phát Đại lộc"