nguyenthichung
Kết nối 16
08/12/2017

Mã giới thiệu của cộng tác viên Freedoo để làm gì?

nguyenhaidang
08/12/2017

để xác nhận bạn ak

adminfreedoo
13/12/2017

Dùng để bạn giới thiệu cho khách hàng nhập mã và qua đó Freedoo ghi nhận hoa hồng cho bạn nhé

truongngocanh
24/01/2018

Mã giới thiệu là dãy ký tự duy nhất do FreeDoo tạo ra trên hệ thống Freedoo và cấp cho cộng tác viên để làm căn cứ ghi nhận các hoạt động/giao dịch phát sinh của cộng tác viên trong hệ thống Freedoo như: bán hàng, giới thiệu cộng tác viên,…