hothihuong
Kết nối 25
08/12/2017

Cộng tác viên Freedoo có được đổi mã giới thiệu của mình được không?

nguyenhaidang
08/12/2017

hình như ko bạn ak

dokieungan
08/12/2017

ko bạn nhé

truongngocanh
24/01/2018

Mã giới thiệu là mã duy nhất do hệ thống tạo ra cho mỗi CTV đăng ký tài khoản thành công. Freedoo không cung cấp tính năng thay đổi mã giới thiệu của CTV.
Để được cấp mã giới thiệu mới, CTV phải đăng ký tài khoản mới. Toàn bộ quyền lợi từ tài khoản cũ sẽ không được chuyển sang tài khoản mới.