dothihai
Trẻ trung 62
08/01/2018

Sau khi bị sếp mắng xong mọi người thường làm gì? Hôm qua em mới bị sếp gọi vào mắng cho một trận chẳng ra đâu vào đâu. Bực tức quá mà không nói được gì? Chẳng lẽ nghỉ ở nhà chỉ tập chung làm CTV freedoo kiếm tiền, chẳng ai quát mắng.