haianh
Kết nối 41
13/01/2018

Mọi người làm CTV cho Freedoo có bán sản phẩm theo đúng giá niêm yết không? Em mới vào, đang thắc mắc không biết có thể bán chênh lệch giá không nhỉ?