vanthithuhuyen
Kết nối 27
13/01/2018

Theo mọi người bây giờ ngoài tiếng Anh ra thì học tiếng gì là có cơ hội phát triển nhất. Em thấy giờ phải học 2 ngoại ngữ thì mới có kiếm được nhiều tiền.

vungoctram
14/01/2018

Mình thấy tiếng Hàn và tiếng nHật đang rất hot đấy ạ, nếu bạn cần thêm một ngoại ngữ bạn nên học một trong hai tiếng này