truongthiha
Kết nối 36
15/01/2018

Giờ đi làm ở đâu cũng yêu cầu tiếng Anh mọi người ạ. Em trước cũng học được tiếng Anh lắm nhưng lâu rồi không dùng đến cũng quên mất. Giờ muốn tìm một khóa học căn bản để sau này có công việc tốt hơn. Có ai biết trung tâm nào chất lượng không giới thiệu cho em.