truongthaovan
Kết nối 25
16/01/2018

Mấy nay đi làm chán quá mọi người ạ, công ty có mấy người toàn con gái với nhau mà chia nhóm hết, đố kị nhau từng tí một. Lúc nào đến công ty cũng thấy không khí nặng nề. Chắc em cố hết tháng này ra Tết cũng chuyển việc thôi. Em thích môi trường năng động hơn.