vanthithuhuyen
Kết nối 27
16/01/2018

Đâu là ngành nghề kiếm tiền tiềm năng cho người Việt trẻ trong thời đại công nghiệp 4.0 này? Kiếm tiền dựa trên hệ thống số hóa tự động sẽ đặt ra cho chúng ta những thách thức gì? Mọi người cùng cmt thảo luận với mình nhé.