truongquynhanh
Kết nối 27
17/01/2018

Đồng tiền đầu tiên mà bạn kiếm được là nhờ vào công việc gì? Với mình, mình kiếm được tiền lần đầu là khi trở thành CTV Freedoo. Trước đó cũng định đi làm mấy công việc Partime, nhưng thấy mất nhiều thời gian quá lên thôi. Tình cờ biết được công việc kiếm tiến online này nên đăng kí tham gia liền. Tháng đầu tuy số tiền kiếm được ít nhưng mình cảm thấy rất vui. Tháng này hứa hẹn sẽ được nhiều tiền hơn vì tham gia "Thêm bạn thêm vui", giới thiệu người đăng kí làm CTV thành công sẽ được thêm tiền.