hongocha
Kết nối 21
17/01/2018

Mọi người cho mình bí quyết để có thể giới thiệu thêm nhiều người đồng ý đăng kí làm CTV Freedoo để kiếm thêm tiền từ "Thêm bạn thêm vui" với. Hơn 1 tuần rồi mình chỉ giới thiệu được 3 người thôi :((.