hongocha
Kết nối 21
17/01/2018

Ra Tết e tính đi Phú Quốc, vừa đi vui chơi trước khi bắt đầu vào làm việc, vừa tránh rét luôn. Ngoài bắc dạo này lạnh quá. Mà đi Phú Quốc thì nên đi mấy ngày là hợp lý nhỉ.