phamthihai
Kết nối 30
17/01/2018

Bí quyết để có thể đi du lịch thật nhiều đó là làm CTV freedoo. Nếu lương hàng tháng từ cv chính thức không đủ để xê dịch thì hãy làm CTC freedoo. Mỗi ngày dành ra khoảng 3 tiếng là bạn có thể kiếm được 3tr/ tháng rồi. Từ ngày làm CTV freedoo tháng nào mình cũng đi chơi xa đó.