dohuyhung
Kết nối 18
17/01/2018

Đứa bạn em vừa đi chơi ở Myanmar về, nhìn ảnh của bạn mà thích đi quá. Nhưng em phải kiếm thêm tiền hết tháng này mới đi được. Chỉ có mỗi tháng này là Freedoo có "Thêm bạn thêm vui", giới thiệu người đăng kí CTV được hoa hồng. Giá mà có từ tháng trước thì em đã có đủ tiền đi với nó rồi :))