phankieutrang
Kết nối 24
21/01/2018

Nếu đồng nghiệp của bạn hay mách lẻo với Sếp thì phải làm sao. Mình có cô bạn đồng nghiệp ngồi cạnh, rất hay để ý mọi người làm gì trong giờ và nói lại với Sếp.