vungoctram
Kết nối 32
12/02/2018

Trong chiến thắng của U23 mình thấy người âm thầm đứng sau thành công đó chính là Bầu Đức. Vậy mà nhiều lãnh đạo trọng VFF chẳng đóng góp gì cũng nhận công. Phải có những người như Bầu Đứng với tình yêu bóng đá thật sự thì mới ươm mầm được những tài năng bóng đá cho nước nhà. Chứ chỉ trông vào lợi nhuận như VFF thì nền bóng đá VN chỉ có đi xuống thôi, mọi người thấy có đúng không?