damthihoa
Kết nối 30
28/02/2018

là con gái có nên học boxing không nhỉ? Mấy đứa bạn em đang rủ em đi học để tự vệ.

truonggiakhanh
28/02/2018

Mình nghĩ là con gái nên học những môn nào nữ tính một chút sẽ tốt hơn, chứ môn suốt ngày đấm đã thì thành đàn ông mát thui.