hoangmaichi
Kết nối 16
28/02/2018

Em chưa bao giờ đi chùa Hương cả. Năm nào cũng thấy ở đây đông như kiến. Năm nay hội bạn rủ đi mà em đang phân vân. Nếu đi thì em nên chuẩn bị những gì nhỉ?

truonggiakhanh
28/02/2018

Đầu xuân đi chùa Hương thì đông lắm. Nếu đi, bạn nê chuẩn bị sẵn chút đồ ăn nhẹ, bởi trân đường lên chùa đường núi nên hàng họ sẽ k đa dạng để bạn lựa chọn, giá lại đắt nữa. Bạn cũng nên mặc cả trước tiền đò nhé, tránh bị chém đẹp dịp đầu năm.