hoangmaichi
Kết nối 16
28/02/2018

Các bạn lên học có mang bánh kẹo Tết lên Hà Nội để ăn không. Mình mang nguyên một túi bánh kẹo to để ăn dần, chắc phải 1 tháng nữa mới hết.